Nyttig

Hvordan vikle seg rundt et elektrisk apparat eller et stikkontakt?

Hvordan vikle seg rundt et elektrisk apparat eller et stikkontakt?

Spørsmål:

<>

Svar: demonter den innebygde kontakten eller klipp tapetet på forhånd i tilfelle en utenpåliggende sokkel.

Det avhenger av om det elektriske apparatet er innebygd eller på veggen, men i begge tilfeller må du kutte strømmen på effektbryteren for å unngå feil! Hvis stikkontakten er innfelt, må du bare demontere den, deretter sette tapetet normalt, og til slutt kutte tapetet som stikker ut i utkanten av kanten med en kutter. Deretter må du bare sette sammen kontakten igjen. På den annen side, hvis pluggen brukes, må en annen metode brukes. Plasser tapetet og finn stikkontakten, merk stedet med en blyant. Legg deretter tapetet tilbake på bordet, og klipp ut stedet som er indikert med en håndverkskniv. Lim til slutt papiret normalt. Når operasjonen er ferdig, kan du koble til strømmen på nytt.