Andre

Strikking: lær sandstrikken

Strikking: lær sandstrikken

Sandpunkt er en klassisk strikkesøm som brukes til å lage klær og tilbehør. Sandpunktet utføres ved å strikke suksessivt en radplass og deretter en rad der maskene og ryggen veksles. Rad 1: strikk alle m. Rad 2: strikk vekselvis den ene sidesømmen og deretter en omvendt maske. Følgende rader: gjenta rad 1 og 2 suksessivt.